MUO-031591/01: Vrčić za kavu (dio servisa): vrčić za kavu
MUO-031591/01: Vrčić za kavu (dio servisa): vrčić za kavu