MUO-031591/07: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-031591/07: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni