MUO-031591/08: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-031591/08: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni