MUO-004571: Svetac s dvjema klečećim sveticama: ikona
MUO-004571: Svetac s dvjema klečećim sveticama: ikona