MUO-004168/15: Vrčić (imitacija trojanske keramike): vrčić
MUO-004168/15: Vrčić (imitacija trojanske keramike): vrčić