MUO-004169/07: Posuda - imitacije klasične keramike: posuda
MUO-004169/07: Posuda - imitacije klasične keramike: posuda