MUO-007925: Eduard Halper Sigetski: fotografija
MUO-007925: Eduard Halper Sigetski: fotografija