MUO-005563/07: Mlada žena: fotografija
MUO-005563/07: Mlada žena: fotografija