MUO-005551/18: Stara palača pravde: fotografija
MUO-005551/18: Stara palača pravde: fotografija