MUO-011863/15: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-011863/15: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni