MUO-011998/08: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-011998/08: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni