MUO-011998/09: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-011998/09: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni