MUO-012214/05: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-012214/05: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni