MUO-012214/06: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-012214/06: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni