MUO-013095/02: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu
MUO-013095/02: Vrčić za kavu (dio servisa za crnu kavu): vrčić za kavu