MUO-013977/04: Vrčić za vrhnje "Kilta": vrčić za vrhnje
MUO-013977/04: Vrčić za vrhnje "Kilta": vrčić za vrhnje