MUO-013977/06: "Kilta": posuda za džem
MUO-013977/06: "Kilta": posuda za džem