MUO-013991/05: "Kilta": tanjurić desertni
MUO-013991/05: "Kilta": tanjurić desertni