MUO-014701/15: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni
MUO-014701/15: Tanjurić desertni - dio servisa za jelo: tanjurić desertni