MUO-016871/05: Pladanj (okrugli, dio servisa za crnu kavu): pladanj, okrugli
MUO-016871/05: Pladanj (okrugli, dio servisa za crnu kavu): pladanj, okrugli