MUO-009497/01: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/01: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir