MUO-008239/02: Austrija - Beč; u kiparskom atelijeru: fotografija
MUO-008239/02: Austrija - Beč; u kiparskom atelijeru: fotografija