MUO-012970/53: Francuska - Galerija Francoasa I: fotografija
MUO-012970/53: Francuska - Galerija Francoasa I: fotografija