MUO-012970/71: Italija - Venecija; Fasada crkve Sv. Marka: fotografija
MUO-012970/71: Italija - Venecija; Fasada crkve Sv. Marka: fotografija