MUO-012970/90: Izrael - Jeruzalem - Crkva Bogorodičinog groba: fotografija
MUO-012970/90: Izrael - Jeruzalem - Crkva Bogorodičinog groba: fotografija