MUO-012970/93: Izrael - Jeruzalem - Crkva Sv. groba: fotografija
MUO-012970/93: Izrael - Jeruzalem - Crkva Sv. groba: fotografija