MUO-012162/02: Čašica za rakiju: čašica
MUO-012162/02: Čašica za rakiju: čašica