MUO-012941: Portret žene sa psom: fotografija
MUO-012941: Portret žene sa psom: fotografija