MUO-007202: Objektiv za fotografski aparat (optički instrument s lećom): objektiv
MUO-007202: Objektiv za fotografski aparat (optički instrument s lećom): objektiv