MUO-016981/38: Na stepeništu: fotografija
MUO-016981/38: Na stepeništu: fotografija