MUO-013345/04a: Branko Vodnik sa suprugom: fotografija
MUO-013345/04a: Branko Vodnik sa suprugom: fotografija