MUO-004686: Sv. Ana i mala Marija: relikvijar - medaljon
MUO-004686: Sv. Ana i mala Marija: relikvijar - medaljon