MUO-001735/03: Podložak (dio servisa za jelo): podložak
MUO-001735/03: Podložak (dio servisa za jelo): podložak