MUO-034982: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu
MUO-034982: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu