MUO-034983: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu
MUO-034983: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu