MUO-034987: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu
MUO-034987: Zdjela za juhu (s poklopcem): zdjela za juhu