MUO-035169/05: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-035169/05: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni