MUO-016859/19: Piramida u Sakkari: dijapozitiv
MUO-016859/19: Piramida u Sakkari: dijapozitiv