MUO-035114/01: Crna Gora - Rijeka Crnojevića: dijapozitiv
MUO-035114/01: Crna Gora - Rijeka Crnojevića: dijapozitiv