MUO-035114/12: Srbija - Ada na Dunavu: dijapozitiv
MUO-035114/12: Srbija - Ada na Dunavu: dijapozitiv