MUO-035126/14: Led na jezeru: dijapozitiv
MUO-035126/14: Led na jezeru: dijapozitiv