MUO-035126/35: Hram u Kobeu: dijapozitiv
MUO-035126/35: Hram u Kobeu: dijapozitiv