MUO-035905/284: Šalica za crnu kavu (dio servisa): šalica za crnu kavu
MUO-035905/284: Šalica za crnu kavu (dio servisa): šalica za crnu kavu