MUO-035905/116: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni
MUO-035905/116: Desertni tanjurić (dio servisa): tanjurić desertni