MUO-007205: Objektiv za fotografski aparat (optički instrument s lećom): objektiv
MUO-007205: Objektiv za fotografski aparat (optički instrument s lećom): objektiv