MUO-007241/01: Posuda za razvijanje i fiksiranje fotografskih ploča: posuda
MUO-007241/01: Posuda za razvijanje i fiksiranje fotografskih ploča: posuda