MUO-009497/02: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/02: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir