MUO-009497/04: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/04: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir