MUO-009497/05: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/05: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir