MUO-009497/07: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir
MUO-009497/07: Okvir za fotokopiranje fotografija: okvir